Logo akcji Porządkujemy Przestrzeń PublicznąW ostatnich latach często słyszeliśmy o problemie, jakim jest zaśmiecanie krajobrazu miast przez zalewające je kolorowe reklamy. Problem ten dotyczy również Milanówka. Charakter miasta-ogrodu na każdym rogu przytłaczają banery i różnego rodzaju instalacje reklamowe. Dyskusja na ten temat trwa, nadszedł jednak czas podjąć konkretne działania, których hasło przewodnie brzmi „Porządkujemy Przestrzeń Publiczną”.

Miasto Milanówek opracowuje projekt uchwały krajobrazowej. Dzięki niemu możliwa będzie poprawa estetyki naszego otoczenia. Proponowane regulacje wprowadzą zasady wyglądu szyldów, reklam, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury.

Projekt uchwały został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 24 listopada do 15 grudnia 2017 roku.

12 grudnia odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, dot. projektu uchwały, podczas którego zaprezentowano podstawowe założenia projektu. Prezentację dot. działań na rzecz poprawy estetyki miasta przedstawiła Przewodnicząca Rady ds. Estetyki Miasta p. Beata Bochińska.

Po rozpatrzeniu uwag z pierwszego wyłożenia i wprowadzeniu zmian do projektu uchwały, przewiduje się przeprowadzenie ponownych konsultacji, aby mieszkańcy mogli się zapoznać z nową wersją projektu i jeszcze raz się wypowiedzieć.

Jeśli posiadacie Państwo na swoich nieruchomościach reklamy, upewnijcie się, że zostały posadowione zgodnie z przepisami. Wielu z Państwa może nie zdawać sobie z tego sprawy, ale umieszczenie reklamy na terenie nieruchomości wiąże się to z koniecznością spełnienia pewnych wymogów prawnych:

  • urządzenia reklamowe powinny zostać zgłoszone do Starosty Grodziskiego na podstawie przepisów Prawa budowlanego,
  • Reklamy znajdujące się w pasie drogowym powinny zostać umieszczone zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych;
  • Umieszczenie reklam nie może naruszać ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • umowę dzierżawy terenu pod reklamę należy zgłosić do Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim, gdyż podlega ona opodatkowaniu.

Do zobaczenia w estetycznym Milanówku!

Zobacz również:

Zdjęcia z akcji zdejmowania banerów w październiku 2015 r.
Zdjęcia z akcji zdejmowania banerów w październiku 2015 r.
Zdjęcia z akcji zdejmowania banerów w październiku 2015 r.
Zdjęcia z akcji zdejmowania banerów w październiku 2015 r.
Zdjęcia z akcji zdejmowania banerów w październiku 2015 r.
Zdjęcia z akcji zdejmowania banerów w październiku 2015 r.

Udostępnij na: