Miasta partnerskie to forma partnerstwa między miastami w różnych krajach, która ma na celu wymianę kulturalną, gospodarczą i informacyjną. W Europie formę tę powszechnie określa się terminami: miasta bliźniacze, miasta przyjacielskie lub miasta partnerskie. Poza Europą (szczególnie w krajach anglosaskich) współpracę między miastami określa się pojęciem miasta siostrzane lub bliźniacze (twin towns albo twinning towns); w krajach socjalistycznych - miasta braterskie.

Celem partnerstwa miast jest wspieranie współpracy dwóch miast w dziedzinie gospodarki, administracji, sztuki, kultury, nauki, spraw młodzieży i oświaty w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści oraz stwarzanie obywatelom możliwości poznawania kultury i sposobu życia innego miasta. Cele te mogą być skonkretyzowane przez zarządy miast (działające pojedynczo lub z innymi partnerami) m.in. przez wizyty oficjalne, wspólne przedsięwzięcia, warsztaty, wymianę prac, szkolenia lub narady. Angażowanie obywateli, stowarzyszeń i organizacji odbywa się zwłaszcza przez wymianę uczniów, młodzieży i studentów oraz spotkania seniorów.

Miasto Milanówek prowadzi współpracę z następującymi miastami:

Lidzbark Warmiński Fumone Welzheim

Udostępnij na: