KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI

pdfUchwała nr 464/XLVII/18 RMM z dnia 10 września 2018 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Milanówka


KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Uchwała nr 54/VII/11 RMM z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego

 

Udostępnij na: