Pliki do pobrania:

Aktualizacja w zakresie osiągniętych poziomów wskazanych w analizie stanu gospodarki odpadami w 2019 r.:

  • · Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 2,51%
  • · Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: 41,51%
  • · Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 59,02%

Aktualizacja w zakresie osiągniętych poziomów wskazanych w analizie stanu gospodarki odpadami za 2018 r.: 

  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowiska: 4,3%
  • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 54,84%
  • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100,00%

Udostępnij na: