Skład osobowy II kadencji Rady Seniorów (2023-2028):

 • Maria Barbarska – grupa 25 seniorów;
 • Robert Butzke – Uniwersytet Trzeciego Wieku;
 • Elżbieta Dybińska – grupa 25 seniorów;
 • Dorota Kalinin-Trząska – Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów;
 • Wiesława Majak – grupa 25 seniorów;
 • Maria Mlosek – Fundacja Przyjaciele Dzieciom;
 • Katarzyna Petryk – grupa 25 seniorów;
 • Helena Staniszewska – Fundacja Przyjaciele Dzieciom;
 • Małgorzata Strzałkowska – Przewodnicząca Rady Seniorów – grupa 25 seniorów;
 • Stanisław Zakrzyński – Wiceprzewodniczący Rady Seniorów – Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Skład osobowy I kadencji Rady Seniorów (2016-2021):

 • Elżbieta Olczak – grupa 25 seniorów;
 • Małgorzata Strzałkowska – Przewodnicząca Rady Seniorów – 25 seniorów;
 • Maria Czyż – grupa 25 seniorów;
 • Elżbieta Dybińska –Związek Zawodowy Nauczycieli Emerytów i Rencistów „Milan”;
 • Dorota Machowska – Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów;
 • Stanisława Bułat – Uniwersytet Trzeciego Wieku;
 • Jan Skajewski - Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Udostępnij na: