Kładka na wys. ul. Przejazd

Modernizacja kładki dla pieszych nad torami kolejowymi na ulicy Przejazd


Budowa parkingu P&R

Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" - ul. Warszawska


Budowa parkingów P&R

Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” – ul.Smoleńskiego/ul.Brzozowa


Budowa skateparku

Przebudowa skateparku w Milanówku


Wizualizacja ul. Przyszłości

Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek


Remont willi Waleria

Rewitalizacja Willi Waleria w Milanówku – stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej


Termomodernizacja SP1

Termomodernizacja dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku

 

Udostępnij na: