Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi
Ulotka informacyjna projektu „Rozwój-Aktywność-Praca”

Już od stycznia 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Projekt „Rozwój-Aktywność-Praca” jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z partnerem Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Warszawie w okresie trzech lat tj. 01.01.2020r. - 31.12.2022r.Beneficjentem projektu jest Gmina Milanówek.

Całkowita wartość projektu wynosi ogółem – 1 003 140,00 zł.

Wkład własny Gminy Milanówek wynosi - 208 950,00 zł.

Kwota dofinansowania środki UE wynosi – 794 190,00 zł.

Celem głównym Projektu jest podniesienie aktywności, kompetencji społeczno – zatrudnieniowych oraz zatrudnienia wśród 75 (60 kobiet, 15 mężczyzn) mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-65 z terenu Gminy Milanówek w latach 2020-2022.

Działania w ramach projektu:

  • Diagnoza potrzeb i potencjałów uczestników projektu prowadzona przez pracownika socjalnego i psychologa stanowiąca podstawę do zaplanowania ścieżki reintegracji prowadzonej w oparciu o kontrakt socjalny.
  • Doradztwo zawodowe prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Doradztwo zawodowe ma charakter indywidualny. Celem jest wspieranie w wyborze ścieżki zawodowej poprzez diagnozę sytuacji zawodowej, możliwości i potencjałów uczestników i uczestniczek projektu. Podczas spotkań poruszane są również kwestie barier powodujących brak pracy. Ponadto doradca zawodowy przygotowuje do aktywnego poszukiwania pracy i kontaktu z pracodawcą.
  • Pośrednictwo pracy dzięki któremu uczestnicy i uczestniczki otrzymują wsparcie w formie wyszukiwania ofert pracy, towarzyszenia w spotkaniu z potencjalnym pracodawcą. Pośrednik pracy poprzez częsty kontakt motywuje do aktywności w poszukiwaniu pracy.
  • Kursy zawodowe – 60 uczestników i uczestników projekt ma możliwość skorzystania z indywidualnie dobranego kursu zawodowego.
  • Warsztaty motywacyjne podczas których 25 najbardziej aktywnych uczestniczek projektu może wzmocnić samoocenę i wiarę we własne możliwości.
  • Warsztaty zarządzania domowym budżetem pozwalające na naukę racjonalnego gospodarowania dostępnymi dochodami.
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne jako działanie wspierające w radzeniu sobie z bieżącymi problemami.
  • Praca socjalna, która jest działaniem wzmacniającym motywację do rozwoju poprzez uczestnictwo w projekcie.
  • Pomoc finansowa jako działanie wspierające.

Projekt realizowany jest w cyklach jednorocznych, w każdym roku zrekrutowanych zostanie 25 uczestników projektu.

Zespół projektowy:

Krystyna Kott, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku – nadzór nad realizacją projektu

Magdalena Żurawska, Starszy specjalista pracy socjalnej  – koordynacja projektu

Katarzyna Bohdanowicz, Starszy pracownik socjalny  – Asystentka koordynatora projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie pod numerem telefonu 22 724 94 69 lub 501 925 933 lub osobiście w siedzibie biura projektu, tj. Milanówek ul. Kościuszki 58.

Ulotka informacyjna projektu „Rozwój-Aktywność-Praca”

Oficjalne przecięcie wstęgi

6 grudnia miało miejsce uroczyste otwarcie Poradni Stomatologicznej w Centrum Sportu i Rekreacji Grudów.

Plakat promujący otwarcie Gabinetu Stomatologicznego

Gmina Milanówek wraz z Centrum Medycznym Corten Medic serdecznie zaprasza na uroczyste otwarcie nowej Poradni Stomatologicznej w Milanówku.

Herb Miasta Milanówka

Uprzejmie informujemy, że BIOVENA  Sp. z o.o. ma jeszcze wolne miejsca na usługi w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i starszych mieszkających w  Milanówku, finansowane przez Gminę Milanówek.

Zdjęcie grupowe

Wczoraj tj. w dniu 12 listopada 2019 roku zakończyła się pierwsza edycja projektu pn. „Pozytywna Dyscyplina”, skierowanego do rodziców i opiekunów dzieci, którzy zdecydowali się doskonalić swoje umiejętności wychowawcze.

Program został bardzo dobrze odebrany przez mieszkańców Milanówka uczestniczących w warsztatach, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na kolejne edycje dla swoich mężów, żon i znajomych. Ze środków finansowych przeznaczonych na profilaktykę zostały zakupione także książki edukacyjne pt. „Pozytywna Dyscyplina”, które na zakończenie udziału w programie rozdano uczestnikom szkolenia, co spotkało się z ogromnym zadowoleniem i wdzięcznością.  Uczestnicy zwracali się z prośbą do trenera  prowadzącego warsztaty  o wpis pamiątkowy w otrzymanej  książce. Nad bezpieczeństwem i komfortem uczestników warsztatów czuwali pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku Pani Paulina Tokarska i Pani Magdalena Jachna, które podczas  trwających warsztatów otrzymywały  od uczestników podziękowania za możliwość bezpłatnego korzystania z programu. Warto zaznaczyć, że frekwencja w czasie trwania warsztatów cały czas była wysoka co pokazuje, że wybrany  kierunek działań profilaktycznych warto realizować poprzez organizowanie kolejnych takich warsztatów w ramach programu pt. „Pozytywna dyscyplina”.

Nowe oblicze Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku, nad którym wszyscy staramy się pracować pięknie wyraża poniższy email otrzymany od uczestniczki warsztatów:

„Dzień dobry, jako uczestniczka organizowanych przez OPS warsztatów z Pozytywnej Dyscypliny prowadzonych przez panią Sylwię Anderson-Hanney pragnę podziękować za zorganizowanie naszych spotkań. Niezwykle inspirujące zajęcia, zachęcające do bycia lepszym rodzicem, człowiekiem. Ogromna pomoc dla rodziców, a tym samym - dla dzieci. To wielka wartość, ze milanowska pomoc społeczna to nie tylko doraźne działania w sytuacji rodzinnych dramatów, ale także profilaktyka i pomoc w tym, byśmy stawali się lepszymi ludźmi.
Pozdrawiam serdecznie, Alicja Hankiewicz-Nowak”

Zasadność i sens rozpoczętych działań profilaktycznych podsumowały też Panie, Paulina Tokarska i Magdalena Jachna :

„Bardzo cieszymy się za każdym razem kiedy dostajemy odpowiedź zwrotną, że to nad czym pracujemy ma sens i znaczenie oraz że służy innym”

Zdjęcieuczestników i prowadzącej wykonane podczas warsztatów

Zdjęcie grupowe

Logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku

W dniach 4 listopada (poniedziałek) o godz. 17:00 w Klubie Seniora przy ul. Krakowskiej 11a w Milanówku oraz 18 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 17:00 w Klubie Seniora  przy ul. Piłsudskiego 33 w Milanówku odbędą się warsztaty : pt. „NIE! Dla przemocy wobec kobiet” - warsztat dla kobiet.

Zdjęcie strzykawki i leków

Od 8 października ruszają szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i starszych mieszkających w Milanówku.

Logo Pozytywnej Dyscypliny

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówku na rok 2019r. organizuje cykl 6 bezpłatnych warsztatów skierowanych dla rodziców pt. „Pozytywna Dyscyplina”.

Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży w Milanówku

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Milanówka na bezpłatne spotkania dotyczące współczesnych problemów i ich rozwiązań.