Plik do pobrania:

Sprostowanie do Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Milanówka na lata 2020–2023 z perspektywą do 2027 roku:

W Gminnym Programie Ochrony Środowiska dla miasta Milanówka na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 r. w tabeli  nr 7 (s. 70 - 74) dopisuje się pozycję nr 103 w następującym brzmieniu:

L.p.

Nr rejestru wg WKP lub Nr Dz. Urz. Woj. Maz.

Adres

Ilość sztuk

Rodzaj pomnika

Rodzaj i data dokumentu o objęciu ochroną prawną

103.

8/96*

Warszawska w
pobliżu
ul. Brzozowej

1

Lipa drobnolistna

Rozporządzenie Wojewody Warszawskiego
z dnia 29.02.1996 r. (Dz. Urz. Województwa
Warszawskiego Nr 8, poz. 69)

Informacja o sprostowaniu

Informujemy, że w tekście opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej „Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Milanówka na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku” na 26 stronie w punkcie 23 w tabeli powinno być ul. Spacerowa 20 zamiast ul. Spacerowa 22.

Udostępnij na: