Oferta Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy jest skierowana do osób dorosłych, dzieci i młodzieży z terenu miasta Milanówka, w szczególności do osób/rodzin w których występuje problem uzależnień lub przemocy w rodzinie.

Zakres pomocy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy :

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie.
 2. Udzielanie porad i informacji rodzinom w kryzysie spowodowanym uzależnieniem jednego z członków rodziny lub dotkniętych przemocą domową w zakresie: prawnym, psychologicznym i socjalnym.
 3. Opracowywanie doraźnych programów wychodzenia z trudnej sytuacji życiowej.
 4. Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 5. Informowanie o procedurze leczenia odwykowego, w tym pomoc w przygotowaniu wniosku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 6. Przyjmowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 7. Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
 8. Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

WSZYSTKIE PORADY I KONSULTACJE UDZIELANE W PUNKTACH INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYCH SĄ BEZPŁATNE!

Punkty Informacyjno-Konsultacyjne są czynne od poniedziałku do soboty (w godzinach popołudniowych odbywają się grupy wsparcia i poradnictwo specjalistyczne)

Zapisy telefoniczne 797 832 787, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00.

W sprawach nagłych istnieje możliwość skorzystania z porady/konsultacji w najbliższym terminie dyżuru specjalisty.


Kontakt: ul. Krakowska 11 A, 05–822 Milanówek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. kom 797 832 787

 • Magdalena Jachna, główny specjalista ds. profilaktyki i uzależnień
 • Paulina Tokarska, starszy inspektor ds. profilaktyki i uzależnień

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

realizuje poniższą pomoc specjalistyczną:

Konsultacje indywidualne

 • Adam Maziewski, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – udziela indywidualnego wsparcia osobom uzależnionym, współuzależnionym, DDA, DDD

Przyjmuje: czwartek w godz. 13.00–18.00, przy ul. Sosnowej 1c

Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych

Prowadzona przez Pana Adama Maziewskiego

czwartki w godz. 18:00–21:00, przy ul. Sosnowej 1c

 • Ewa Pleban, specjalista do spraw uzależnień – udziela indywidualnego wsparcia osobom uzależnionym, współuzależnionym, DDA, DDD

Przyjmuje: czwartek w godz. 14.00–19.00, przy ul. Krakowskiej 11a

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

realizuje poniższą pomoc specjalistyczną:

Konsultacje indywidualne

 • Jakub Derek – adwokat  – poradnictwo w zakresie spraw rodzinnych i opiekuńczych

Przyjmuje: środa w godz. 15.00–20:00, przy ul. Krakowskiej 11a

 • Janina Filcek, psycholog dla dorosłych – certyfikowany specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, kurator sądowy, mediator sądowy

Przyjmuje: poniedziałek w godz. 13.00-21.00, przy ul. Krakowskiej 11a

 • Izabela Bielecka, psycholog dla dzieci i młodzieży, pedagog – terapeuta pracujący w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, praktyk NLP, specjalista terapii dzieci z ADHD, terapia pedagogiczna

Przyjmuje: piątki w godz. 16.00–20.00, sobota w godz. 09.00–13.00, przy ul. Krakowskiej 11a

 • Elżbieta Dybińska, psycholog dla dorosłych  specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Przyjmuje: drugi, czwarty i piąty wtorek miesiąca w godzinach od 16:00–20:00, przy ul. Krakowskiej 11a

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”,

ul. Sosnowa 1c, 05–822 Milanówek 

Zapraszamy!


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

dyżury komisji dla Mieszkańców odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 16.00–18.00 przy ulicy Krakowskiej 11a

Udostępnij na: