Światowy Miesiąc Autyzmu jest powszechnie obchodzony w kwietniu, jako kontynuacja przypadającego na 2 kwietnia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Pamiętajmy zwłaszcza w tym miesiącu, abyśmy wszyscy — zarówno lekarze, jak i pacjenci — przypominali o tym, jak istotne jest zrozumienie i akceptacja osób z autyzmem oraz jak ważne jest okazywanie tym osobom empatii.

Każde dziecko z autyzmem jest inne, a nieprawidłowości oraz ich stopień natężenia w poszczególnych sferach są rzeczą indywidualną. Autyzm to całościowe zaburzenie rozwojowe, obejmuje na całym świecie coraz większą grupę ludzi.

Z roku na rok rośnie liczba pacjentów, którym udzielono świadczeń zdrowotnych z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego, autyzmu atypowego i zespołu Aspergera.
Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika: w 2021 roku osób z rozpoznaniem autyzmu i zespołu Aspergera do 17 lat było w Polsce blisko 74 tys.

W Milanówku powstało 1 Mieszkanie Wspomagane o charakterze treningowym, a w Kwietniu zostanie wznowimy nabór do mieszkania. Znajdą w nim miejsce osoby, które ukończyły edukację szkolną i nie mają żadnych perspektyw na przyszłość.

Obecnie w całej Polsce (dane za 2021 r.) jest 1475 takich mieszkań. Mieszkanie treningowe zapewnia usługi bytowe, pracę socjalną i naukę rozwijania niezależności, w zakresie samoobsługi i pełnienia ról społecznych.

dom treningowy plakat V21 copy

 


Zobacz również:

Udostępnij na: