Zarząd Fundacji Radośni w Milanówku w ramach projektu: „Rozwój Usług Społecznych w Gminie Milanówek – Edycja II” oraz utworzenia i prowadzenia „Mieszkania wspomaganego o charakterze treningowym dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na dwa wolne stanowiska Trenera samodzielności w Domu wspomaganym o charakterze treningowym przy ulicy Wylot 6 w Milanówku.

Proces terapeutyczny dotyczyć będzie osób powyżej 20 roku życia, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.


Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania: 

Termin składania ofert do dnia 30.10.2023 r.

Udostępnij na: