Zapraszamy wszystkich mieszkańców Milanówka do składania swoich uwag na temat projektu „Uchwały Reklamowej” dot. m.in. zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych oraz obiektów małej architektury i ogrodzeń.

Projekt uchwały powstaje po to, aby uporządkować przestrzeń miejską z nadmiaru reklam oraz chronić wyjątkowy krajobraz Milanówka!  

Zapraszamy!

Z projektem uchwały można się zapoznać tutaj: link

Plakat copy

Udostępnij na: