logo ummBurmistrz Miasta Milanówka zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców i inne podmioty, do wnoszenia uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Projekt uchwały jest dostępny do dnia 15 grudnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka
w Referacie Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta przy ul. Spacerowej 4 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Milanówka pod adresem www.bip.milanowek.pl
w zakładce Zagospodarowanie Przestrzenne.

Uwagi do projektu uchwały można zgłaszać w terminie od 24 listopada do 29 grudnia 2017 roku
w następujący sposób:

  1. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miasta w Referacie Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta - ul. Spacerowa 4; 05 - 822 Milanówek;
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz adres zamieszkania lub siedziby (wg wzoru formularza zgłoszeniowego).

Zobacz również:

Udostępnij na: