Logo Akcji Porządkujemy Przestrzeń Publiczną

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Milanówka, nadszedł czas na kolejny krok w kierunku poprawy estetyki Milanówka. Wspólnie z pracownikami Curulis Sp. z o.o., wspierającej nas w działaniach na rzecz poprawy wyglądu miasta, opracowaliśmy ankietę, mającą na celu dostarczenie nam informacji o Państwa potrzebach i preferencjach w tym zakresie.

Przestrzeń publiczna nie jest bowiem własnością Burmistrza Miasta czy też urzędników. Jest to dobro wspólne, z którego wszyscy korzystamy, a także które wpływa na wizerunek naszego Miasta. Niezbędne do wprowadzenia zmian jest poznanie Państwa opinii na temat kształtów, kolorów czy miejsc usytuowania reklam, a także wyglądu obiektów małej architektury, takich jak ławki, tablice ogłoszeniowe czy kosze na śmieci. Ankietę będzie można wypełnić elektronicznie na stronie internetowej Miasta, a także w wersji papierowej. Urny do jej wrzucania dostępne będą w budynkach Urzędu Miasta i Straży Miejskiej, a także w Przychodni przy ul. Piasta. Będziecie mogli Państwo również uzupełnić ankietę w wybranych ogrodach w trakcie Festiwalu Otwarte Ogrody w dniach 9-11 czerwca 2017 r. oraz bezpośrednio u naszych ankieterów, którzy będą na ulicach Milanówka 10 czerwca. Ankieta znajdzie się również w Biuletynie Miasta Milanówka. Gorąco zachęcam do włączenia się do wspólnego działania!

Po zakończeniu zbierania opinii i podsumowaniu wyników ankiet, rozpocznie się przygotowywanie projektu uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

W działania te zaangażowana będzie Społeczna Rada ds. Estetyki Miasta. Po opracowaniu projektu uchwały, i jej uzgodnieniu, rozpoczniemy kolejny etap konsultacji. Zapytamy Państwa o konkretne rozwiązania estetyczne, „przekute” w dokument uchwalany przez Radę Miasta. Po zakończeniu konsultacji przyjdzie czas na podjęcie uchwały przez Radę Miasta. Uchwalone zasady staną się obowiązującymi przepisami w Milanówku. Dlatego jeszcze raz zachęcam do wypełnienia ankiety i współpracy przy porządkowaniu naszej wspólnej przestrzeni.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Ankieta dotycząca poprawy estetyki Milanówka

Udostępnij na: