logo 3p6 kwietnia 2017 r. Rada Miasta Milanówka podjęła Uchwałę Nr 269/XXXII/2017 w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Uchwała ma charakter intencyjny i otwiera drogę do rozpoczęcia prac nad tzw. kodeksem krajobrazowym, którego celem będzie m.in. ochrona krajobrazu miasta przed nadmiarem reklam.

Tryb i etapy przygotowania uchwały krajobrazowej określa art. 37b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz również:

Udostępnij na: