herb rmm

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2024 r. (środa) o godz. 17:30, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

 Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
    a) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu części nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 35/6, 36/17, 39/3, 42/4 z obrębu 07-05, położoną w Milanówku przy ul. Kazimierzowskiej;
    b) zmiany nazwy ulicy Pustej w Milanówku.
  3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Jaromir Chojecki

Udostępnij na: