herb rmm

 

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 r. (środa) o godz. 17:00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024-2039.
  3. Opinia Komisji dotycząca uchwały budżetowej Miasta Milanówka na 2024 rok.
  4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu

Karolina Werczyńska 

herb rmm

Udostępnij na: