herb rmm

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 17:00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024-2039.
  3. Opinia Komisji dotycząca uchwały budżetowej Miasta Milanówka na 2024 rok.
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Zdrowia, Pomocy Społecznej,
Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności

Hubert Jarek

 

 

Udostępnij na: