herb rmm

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XC Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 25 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XC Sesji Rady Miasta Milanówka oraz przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023 - 2045.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 83/50, 83/58, 83/78 obręb 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Myśliwieckiej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 134 obręb 05-03, położoną w Milanówku przy ul. Żurawiej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania wysokości opłaty rezerwacyjnej na Targowisku Miejskim w Milanówku.
 8. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 9. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie XC Sesji Rady Miasta Milanówka.

 

Przewodniczący
 Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek

Udostępnij na: