Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi

pdfUchwała w sprawie: ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania144.46 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany zapisów w załączniku do Uchwały nr 755/XCVIII/24 Rady Miasta Milanówka z dnia 26.02.2024r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na lata 2024-2025171.59 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 747/XCVI/24 RMM z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. zablokowania wjazdu na teren zielony Turczynka poprzez przywrócenie szlabanu.258.21 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za 2023 rok z działalności Centrum Usług Społecznych w Milanówku112.92 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2023 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2021-202585.61 KB

pdfProjekt Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z Programu Usług Społecznych w Gminie Milanówek na lata 2021-202389.8 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2024 na terenie Miasta Milanówka99.82 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.126.13 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 5/16 z obrębu 06-10, położoną w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Królewskiej357.21 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 56/14, 56/9, 65/15, 66/21, 66/22, 66/24, 66/26, 66/28, 66/30 obręb 07-06, położonych w drodze wewnętrznej od ul. Średniej w Milanówku.358.99 KB

pdfProjekt w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 49/4, 50/3, 52/5, 53/2 obr. 07-05, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Kazimierzowskiej.359.17 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 62 oraz 65 obr. 07-07, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Średniej.359.57 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 65, 10/7, 11/4 obr. 07-07, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Średniej.359.95 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta179.5 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy między Gminą Milanówek a Polskim Związkiem Działkowców Rodzinnym Ogrodem Działkowym „MILANÓWEK” w zakresie przekazania dotacji na rzecz utwardzenia alei ogrodowych.220.95 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Pustej 180.76 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok146.97 KB

pdfProjekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024 - 2039122.98 KB

C Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

herb rmm

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu C Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 16:00, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024–2039.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy między Gminą Milanówek a Polskim Związkiem Działkowców Rodzinnym Ogrodem Działkowym „MILANÓWEK” w zakresie przekazania dotacji na rzecz utwardzenia alei ogrodowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 49/4, 50/3, 52/5, 53/2 obr. 07-05, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od
  Kazimierzowskiej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 65, 10/7, 11/4 obr. 07-07, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Średniej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 62 oraz 65 obr. 07-07, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Średniej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 56/14, 56/9, 65/15, 66/21, 66/22, 66/24, 66/26, 66/28, 66/30 obręb 07-06, położonych w drodze wewnętrznej od ul. Średniej w Milanówku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 5/16 z obrębu 06-10, położoną w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Królewskiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisów w załączniku do Uchwały nr 755/XCVIII/24 Rady Miasta Milanówka z dnia 26.02.2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych
  ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na lata 2024-2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2023 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2021-2025.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2024 na terenie Miasta Milanówka.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z Programu Usług Społecznych w Gminie Milanówek na lata 2021-2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie rocznego sprawozdania za 2023 rok z działalności Centrum Usług Społecznych
  w Milanówku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Pustej w Milanówku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 747/XCVI/24 RMM z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. zablokowania wjazdu na teren zielony Turczynka poprzez przywrócenie szlabanu.
 20. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 21. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 22. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z prac między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miasta Milanówka.
 23. Sprawy różne.
 24. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok227.15 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024 - 2039209.09 KB

pdfUchwała w sprawie: planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej172.02 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 747/XCVI/24 RMM z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. zablokowania wjazdu na teren zielony Turczynka poprzez przywrócenie szlabanu258.21 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 2024268.29 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany uchwały nr 715/XCII/23 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.105.18 KB

pdfUchwała w sprawie: kontynuacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok90.69 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy Pustej w Milanówku180.76 KB

pdfUchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej dla Gminy Milanówek na lata 2024 – 203088.77 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany nazwy ulicy Pustej w Milanówku180.76 KB

pdfUchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 755/XCVIII/24 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na lata 2024-202566.73 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 56/14, 56/9, 65/15, 66/21, 66/22, 66/24, 66/26, 66/28, 66/30 obręb 07-06, położonych w Milanówku w drodze wewnętrznej od ul. Średniej, w trybie bezprzetargowym353.68 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 71/9 obręb 05-05, położonej w Milanówku przy ul. Dalekiej362.8 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 5/16 z obrębu 06-10, położoną w Milanówku przy ul. Królewskiej356.81 KB

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. remontu drogi gminnej Piotra Wysockiego w Milanówku.191.55 KB

pdfUchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Mazowieckiego137.16 KB

XCIX Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XCIX Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 18 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 17:00, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

XCVIII Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XCVIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 16:30, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

pdfUchwała w sprawie określenia stawki za godzinę świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych z Programu „Opieka 75+”387.38 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na lata 2024-2025109.93 KB

pdfUchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 743/XCVI/24 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia Kościołowi Parafialnemu Rzymskokatolickiemu pw. Św. Jadwigi Śląskiej, położonemu przy ul. Kościuszki 41, dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się jedynie w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Milanówek, niestanowiących jej wyłącznej własności.273.5 KB

pdfUchwała w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w 2024 roku, dla zabytku nieruchomego Willi "Ostromir", położonego na obszarze Gminy Milanówek.284.91 KB

pdfUchwała w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w 2024 roku, dla zabytku nieruchomego Willi "Polonia", położonego na obszarze Gminy Milanówek.279.72 KB

pdfUchwała w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w 2024 roku, dla zabytku nieruchomego Kościoła Parafialnego Rzymskokatolickiego Pw. Św. Jadwigi Śląskiej, położonego na obszarze Gminy Milanówek.279.57 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 71/9 z obrębu 05-05, położoną w Milanówku przy ul. Dalekiej, w trybie bezprzetargowym351.13 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu części nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 35/6, 36/17, 39/3, 42/4 z obrębu 07-05, położoną w Milanówku przy ul. Kazimierzowskiej350.61 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 30 z obrębu 05-21, położoną w Milanówku przy ulicy Żabie Oczko, w trybie bezprzetargowym350.59 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 52/10 i 73 obręb 06-19, położonych w Milanówku przy ul. Królewskiej350.69 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany nazwy ulicy Pustej w Milanówku180.76 KB

pdfUchwała zmieniająca uchwałę 690/LXXXIX/23 z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu134.96 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok144.25 KB

XCVII Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XCVII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 14 lutego 2024 r. (środa) o godz. 16:30, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.  

pdfUchwała w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody287.36 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Regulaminu Targowiska Miejskiego w Milanówku253.63 KB

pdfUchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa pomnikowego lipy drobnolistnej.278.23 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka.206.92 KB

pdfUchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Piasta191.74 KB

pdfUchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Pewna”166.44 KB

pdfUchwała w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Milanówek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów327.45 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Miasta Milanówka w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Zielone Sąsiedztwo"112.7 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 52/10 i 73 obręb 06-19, położonych w Milanówku przy ul. Królewskiej347.1 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia Programu usług społecznych w Gminie Milanówek na lata 2024-2026406.65 KB

pdfUchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi sąsiedzkie, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania103.31 KB

pdfUchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz zasad zwrotu tych wydatków96.82 KB

pdfUchwała w sprawie ustanowienia w Gminie Milanówek realizacji wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 2028124.77 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Milanówek na lata 2023-2025”443.33 KB

pdf Uchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok 232.2 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2024 - 2039208.39 KB

pdfAutopoprawka Nr 1 z dnia 26 stycznia 2024 r. do projektu URM w sprawie zmian budżetu 2024 r. i do Projektu URM w sprawie zmian w WPF 2024-2039286.01 KB

pdfUchwała w sprawie w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok232.86 KB

pdfUchwała w sprawie: udzielenia Kościołowi Parafialnemu Rzymskokatolickiemu pw. Św. Jadwigi Śląskiej,położonemu przy ul. Kościuszki 41, dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się jedynie w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Milanówek, niestanowiących jej wyłącznej wartości.202.44 KB

pdfUchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Barwna”478.05 KB

pdfUchwała w sprawie określenia stawki za godzinę świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach Programu „Opieka 75+”77.42 KB

pdf Uchwała w sprawie w rozpatrzenia wniosku dot. zablokowania wjazdu na teren zielony Turczynka poprzez przywrócenie szlabanu.255.59 KB

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia skargi dot. braku prac zabezpieczających wille Turczynek.183.22 KB

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. przeprowadzenia prac naprawczych i modernizacyjnych ulicy Wąskiej w Milanówku.190.66 KB

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia petycji o pilne zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia organów stanowiących181.45 KB

pdfUchwała w sprawie przekazania do Wojewody Mazowieckiego skargi na działania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka podczas kontroli w Referacie Promocji Miasta.181.6 KB

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka podczas kontroli w Referacie Promocji Miasta184.16 KB

 

 

XCVI Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XCVI Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 16:30, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

BIP