Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi
LXXIX Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXIX Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 6 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

pdfAutopoprawka nr 3 z dnia 27.01.2023 roku do projektu URM w sprawie zmian w budżecie 2023 roku dot. dodatku węglowego199.57 KB

pdfUchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie dostępu do danych przestrzennych dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego177.12 KB

pdfUchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Milanówka w zakresie braku udzielenia odpowiedzi na zapytania175.43 KB.

pdfAutopoprawka nr 2 z dnia 26 stycznia 2023 roku do projektu URM w sprawie zmian w budżecie 2023 roku214.31 KB

pdfAutopoprawka nr 1 do zmian do projektu Uchwały w sprawie zmian w WPF 2023-2045 z dnia 26 stycznia 2023 roku137.13 KB

pdfUchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na współfinansowanie zajęć dla osób niepełnosprawnych w ramach programu” Zajęcia klubowe w WTZ’’75.05 KB

pdfUchwała w sprawie: przystąpienia do realizacji Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego141.87 KB

pdfAutopoprawka nr 1 z dnia 23 stycznia 2023 roku do projektu URM w sprawie zmian w budżecie 2023 roku dot. zabezpieczenia środków na dofinansowanie zajęć w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ)125.19 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023 - 2045207.37 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok259.35 KB

pdfUchwała w sprawie ustanowienia dla Miasta Milanówka wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023123.7 KB 

pdfUchwała w sprawie ustalenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z nieodpłatnej pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-202378.99 KB 

pdfUchwała w sprawie kontynuacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok70.32 KB

pdfUchwała w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Milanówka151.84 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1/7 odbręb 06-03, położoną w Milanówku przy ul. Warszawskiej345.61 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Milanówek1.02 MB

pdfUchwała w sprawie zmiany ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Milanówek1.32 MB

pdfUchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Wiatraczna - w rejonie ulic: Cichej i Promyka” w Milanówku

pdfUchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP w Gminie Milanówek1.91 MB

 pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 171 obręb 05-17, położonej w Milanówku przy ul. Nowej345.08 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Milanówek do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości stanowiącej część ul. Owczarskiej343.31 KB

pdfUchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Milanówek i Gminy Brwinów dotyczącego powierzenia Miastu Milanówek częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.120.96 KB

LXXVIII Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Posiedzenie Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności - grafika

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 19.00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

pdfUchwała w sprawie: zmian budżetu miasta na 2022 rok

pdfUchwała w sprawie: ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022130.19 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 215/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Milanówka186.21 KB 

pdfUchwała w sprawie przedłużenia obowiązywania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-2023” do końca 2027 roku181.73 KB 

pdfUchwała w sprawie przekazania projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania137.08 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu, przejazdu i przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 267/31, położonej w Chrzanowie Dużym w gminie Grodzisk Mazowiecki40.28 KB

pdfUchwała w sprawie: uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomników przyrody616.85 KB

pdfUchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023-2045207.66 KB

pdfAutopoprawka nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok128.65 KB

pdfAutopoprawka nr 1 do projektu WPF na lata 2023-2045175.5 KB

pdfAutopoprawka nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok232.18 KB

pdfProjekt Budżetu Miasta Milanówka na 2023 rok2.63 MB 

pdfProjekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka 2023-2045216.43 KB

pdfZarządzenie nr 205/VIII/2022 BMM z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej na 2023 rok134.63 KB


 pdfAutopoprawka nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 2022 roku dot. dodatku węglowego321.22 KB

pdfUchwała w zmieniająca uchwałę 522/LXIII/22 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu218.91 KB

pdfAutopoprawka do uchwały w sprawie zmian w budżecie 2022 roku dot. dodatku węglowego320.97 KB 

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022 - 2040206.78 KB

pdfUchwała w sprawie: zmian budżetu miasta na 2022 rok212.36 KB

LXXVII Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXVII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) bezpośrednio po zakończeniu LXXVI Sesji RMM, w trybie on-line, na platformie ZOOM.

Wznowienie LXXVI posiedzenia Sesji Rady Miasta Milanówka - grafika

„Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wznowienie LXXVI posiedzenia Sesji Rady Miasta Milanówka, odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 17.00 w trybie on-line.

Wznowienie LXXVI posiedzenia Sesji Rady Miasta Milanówka - grafika

„Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wznowienie LXXVI posiedzenia Sesji Rady Miasta Milanówka, odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz. 16.00 w trybie stacjonarnym, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka, przy ul. Kościuszki 45.

BIP