Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi

pdfUchwała w sprawie przekazania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ponaglenia wniesionego przez mieszkańca Milanówka136.64 KB

pdfUchwała w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024 - 2027189.79 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok133.37 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023 - 2045122.56 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 67/5, 67/8, 50/5 z obrębu 06-07 oraz działkę ewidencyjną nr 39/5 z obrębu 06-10, położonych w Milanówku w obrębie ulic Królewskiej, Polnej i Rososzańskiej347.02 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Milanówka za rok 202275.83 KB

pdfUchwała w sprawie przekazania projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania186.83 KB

pdfUchwała w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego357.71 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 129 obr. 06-04, położonej w Milanówku przy ul. Królewskiej, w trybie bezprzetargowym344.73 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej część działki nr 69/3 obr. 05-05, położonej w Milanówku przy ul. Barwnej, w trybie bezprzetargowym345.57 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 128/6 obr. 06-01, położonej w Milanówku przy ul. Warszawskiej344.93 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 128/7 obr. 06-01, położonej w Milanówku przy ul. Warszawskiej344.3 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 128/8 obr. 06-01, położonej w Milanówku przy ul. Warszawskiej344.03 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 128/9 obr. 06-01, położonej w Milanówku przy ul. Warszawskiej344.16 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 128/11 obr. 06-01, położonej w Milanówku przy ul. Warszawskiej344.08 KB

LXXXVI Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXXVI Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 5 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

LXXXV Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXXV Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

pdfUchwała w sprawie: rozpatrzenia wniosku dot. rozbudowy infrastruktury sportowej w Milanówku polegającej na wybudowaniu bieżni lekkoatletycznej i towarzyszących urządzeń w CSiR Grudów184.67 KB

pdfUchwała w sprawie: rozpatrzenia wniosku dot. likwidacji paneli drewnianych umieszczonych pod dębem – pomnikiem przyrody na rogu ulic Warszawskiej i Piłsudskiego181.36 KB

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. przyznania odszkodowania i naprawy poczynionych szkód w mieszkaniu przy ul. Zachodniej w Milanówku178.08 KB

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. modernizacji drogi przy ul. Macierzanki177.76 KB

pdfAutopoprawka nr 2 z dnia 15.05.2023 do projektu URM w sprawie zmian w WPF 2023 roku 224.71 KB

pdf Autopoprawka nr 2 z dnia 15.05.2023 do projektu URM w sprawie zmian w budżecie213.31 KB

pdfAutopoprawka nr 1 z dnia 11.05.2023 do projektu URM w sprawie zmian w WPF 2023 roku224.59 KB

pdfAutopoprawka nr 1 z dnia 11.05.2023 roku do projektu URM w sprawie zmian w budżecie214.1 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023 - 2045207.4 KB

pdfUchwała w sprawie: zmian budżetu miasta na 2023 rok127.96 KB

pdfUchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoterenu przy ul. Spacerowej 4 i Pasiecznej 8a129.46 KB

pdfUchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Wiatraczna - w rejonie ulic: Cichej i Promyka” w Milanówku642.34 KB

Wznowienie LXXXIV Sesji Rady Miasta Milanówka - grafika

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wznowienie LXXXIV Sesji Rady Miasta Milanówka, odbędzie się w dniu 22 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w trybie stacjonarnym, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

LXXXIV Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXXIV Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 15 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

pdfAutopoprawka do uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyboru obszarów do dofinansowanych w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego192.72 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1/7 obręb 06-03, położoną w Milanówku przy ul. Warszawskiej344.93 KB

pdfUchwała w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyboru obszarów do dofinansowanych w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego173.48 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1/7 obręb 06-03, położoną w Milanówku przy ul. Warszawskiej339.36 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023 - 2045207.55 KB

pdfUchwała w sprawie: zmian budżetu miasta na 2023 rok212.35 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na podwyższenie kapitału zakładowego Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. w Milanówku346.47 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 67/5, 67/8, 50/5 z obrębu 06-07 oraz działkę ewidencyjną nr 39/5 z obrębu 06-10, położonych w Milanówku w obrębie ulic Królewskiej, Polnej i Rososzańskiej347.02 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 54/9, 53/3, 52/10, 73 obręb 06-19, położonych w Milanówku przy ul. Królewskiej346.09 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Centrum Usług Społecznych w Milanówku za 2022 rok104.01 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2023 na terenie Miasta Milanówka97.47 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2022 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2021-202585.09 KB

LXXXIII Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXXIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz. 17.00 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

pdfAutopoprawka nr 3 z dnia 22.03.2023 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023 - 2045196.84 KB

pdfAutopoprawka nr 2 z dn. 20.03.2023 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023 - 2045210.38 KB

pdfAutopoprawka nr 1 z dn. 15.03.2023 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023 - 2045211.08 KB

pdfUchwała w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Miasta Milanówka174.89 KB

pdfUchwała w sprawie planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej192.13 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany uchwały nr 619/LXXVIII/23 Rady Miasta Milanówka z 30 stycznia 2023 r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Milanówek i Gminy Brwinów dotyczącego powierzenia Miastu Milanówek częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.192.37 KB 

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023 - 2045208.53 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok215.83 KB

pdfUchwała w sprawie: przyznania dotacji celowych w 2023 roku, na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych położonych na obszarze Gminy Milanówek, wpisanych do Rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków201.14 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 134 obręb 05-03, położoną w Milanówku przy ul. Żurawiej346.89 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 267/31 obręb 0004, położoną w Chrzanowie Dużym, będącą własnością Gminy Milanówek344.21 KB

pdf Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta Milanówka.115.5 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1/7 odbręb 06-03, położoną w Milanówku przy ul. Warszawskiej345.75 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 17/42 obręb 05-19, położonej w Milanówku przy ul. Lazurowej345 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy pawilonu handlowego wraz z częścią gruntu bezpośrednio przed tym pawilonem, stanowiącym część działki ewidencyjnej nr 8/1 z obrębu 05-06, położonej w Milanówku przy ul. Wojska Polskiego342.85 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 54/9, 53/3, 52/10, 73 obręb 06-19, położonych w Milanówku przy ul. Królewskiej346.08 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1/4 z obrębu 06-03, położonej w Milanówku, w trybie bezprzetargowym345.2 KB

pdfUchwała w sprawie: pozbawienia części ulicy Pustej kategorii drogi gminnej, z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Milanówek344.24 KB 

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 135 z obrębu 05-03, położoną w Milanówku przy ul. Żurawiej, w trybie bezprzetargowym345.63 KB

pdfUchwała w sprawie: przystąpienia do Programu wsparcia pn.: „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” realizowanego przez Zarząd Samorządu Województwa Mazowieckiego206.54 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany uchwały nr 491/LVI/22 Rady Miasta Milanówka z 24 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek”140.78 KB

BIP