Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi
XCIII Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XCIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17:00, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

XCII Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XCIISesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16:00, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

pdfUchwała w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Milanówku.313.53 KB

pdfUchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Milanówka120.31 KB

Projekt Studium - dokumenty

pdfUchwała w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe287.08 KB

pdfUchwała w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego77.27 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok293.49 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 710/XCI/23 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie kontroli doraźnej Komisji Rewizyjnej181.85 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+"267.56 KB

 

pdfUchwała w sprawie: Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2024185.65 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka.215.47 KB

pdfUchwała w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Milanówku.313.53 KB

pdfUchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok172.06 KB

pdfUchwała w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek324.58 KB

pdfUchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Milanówka120.31 KB

Projekt Studium - dokumenty

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023 - 2045117.66 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok123.48 KB

pdfAutopoprawka z dnia 17.11.2023 roku w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2023272 KB

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. zmiany organizacji ruchu na ul. Grudowskiej, Zawąskiej i Długiej177.9 KB

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia skargi dot. nie wywiązania się Gminy Milanówek z ustawowego obowiązku przedstawienia analizy zagrożeń dot. bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, sportu etc. w odniesieniu do niewyznaczonych obszarów wodnych.186.75 KB

pdfUchwała w sprawie podjęcia uchwały/stanowiska w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji.177.23 KB

 pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. braku przejścia chodnikiem na ul. Wojska Polskiego.185.82 KB

pdfUchwała w sprawie wyboru doradcy Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka175.05 KB

pdfUchwała w sprawie kontroli doraźnej Komisji Rewizyjnej312.3 KB

pdfUchwała w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek324.58 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 71/6, 71/9 obręb 05-05, położonych w Milanówku przy ul. Dalekiej302.91 KB

pdfUchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzania planu ogólnego Miasta Milanówka120.31 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok123.18 KB

pdfAutopoprawka nr 1 z dnia 19 października 2023 roku do Projektu URM w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok92.29 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023 - 2045117.74 KB

 Posiedzenie XCI Sesji Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XCI Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 23 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 83/50, 83/58, 83/78 obręb 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Myśliwieckiej346.16 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 134 obręb 05-03, położoną w Milanówku przy ul. Żurawiej345.5 KB

pdfUchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 r.217.34 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023 - 2045102.95 KB

pdfUchwała w sprawie: zmian budżetu miasta na 2023 rok130.47 KB

pdfAutopoprawka nr 1 z dnia 22 września 2023 roku do projektu URM w sprawie zmian w budżecie 2023 roku213.79 KB

pdfUchwała w sprawie: ustalania wysokości opłaty rezerwacyjnej na Targowisku Miejskim w Milanówku267.66 KB

 Posiedzenie XC Sesji Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XC Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 25 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia skargi dot. prac budowlanych prowadzonych na działce miejskiej nr ew. 81, obręb 06-02 w Milanówku przy ul. Okólnej259.57 KB.

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia skargi dot. braku naprawy rynien w zabytkowych willach Turczynek w Milanówku258.82 KB.

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia skargi dot. niszczenia terenów zieleni miejskiej i nadużywania władzy w zakresie decyzyjności w sprawach przyrodniczych związanych z terenem pasa zieleni przy ul. Warszawskiej i ul. Bliskiej185.02 KB.

pdfUchwała w sprawie rozpatrzenia skargi dot. zniszczenia pomnika przyrody na rogu ulic Warszawskiej i Brzozowej w Milanówku181.47 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” zlokalizowanego w miejscowości Milanówek przy ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Brzozowej do wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Smoleńskiego211.81 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” zlokalizowanego w miejscowości Milanówek przy ulicy Warszawskiej na odcinku od nr 19 (sklep ogrodniczy) do skrzyżowania z ul. Herberta212.96 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok206.02 KB

pdfUchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego89.12 KB

pdfUchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu137.3 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023 - 2045207.68 KB

pdfAutopoprawka nr 1 do projektu URM w sprawie zmian w WPF 2023-2045258.49 KB

LXXXIX Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXXIX Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17:00, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

BIP