Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi
LXX Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXX Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45

pdfUchwała w sprawie: uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody367.91 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 83/50, 83/58, 83/78 obręb 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Myśliwieckiej346.7 KB 

pdfUchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Piasta182.73 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu, przejazdu i przesyłu naw sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu, przejazdu i przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 267/31, położonej w Chrzanowie Dużym w gminie Grodzisk Mazowiecki39.79 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 112/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Milanówka168 KB 

pdfUchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta Milanówka111.78 KB

pdfUchwała zmienia uchwałę Nr 54/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym201.51 KB

LXIX Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXIX Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 13 września 2022 r. (wtorek) o godz. 17.30 w trybie on-line na platformie ZOOM

pdfAutopoprawka z dnia 30 sierpnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022-2040206.85 KB

pdfAutopoprawka z dnia 30 sierpnia 2022 r. do uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok218.28 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu na 2022 rok245.25 KB

pdfInformacja do WPF po naniesieniu przegłosowanych wniosków Rady Miasta430.7 KB

pdfAutopoprawka z dnia 23 sierpnia 2022 r. w do uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok212.89 KB

pdfAutopoprawka z dnia 23 sierpnia 2022 r. do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022-2040130.1 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022 - 2040206.93 KB 

pdfUchwała w sprawie: zmian budżetu miasta na 2022 rok 248.66 KB

pdfUchwała w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Miasta Milanówka1.46 MB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu, przejazdu i przesyłu naw sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu, przejazdu i przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 267/31, położonej w Chrzanowie Dużym w gminie Grodzisk Mazowiecki39.79 KB

pdfUchwała w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody611.69 KB 

pdfUchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Piasta182.73 KB

Wznowienie posiedzenia LXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka - grafika

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wznowienie LXVIII posiedzenia Sesji Rady Miasta Milanówka, odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 17.00 w trybie on-line.

LXVIII Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 17.00 w trybie on-line na platformie ZOOM.

pdfUchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na lata 2022-2023 213.37 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów w Gminie Milanówek na lata 2022-2025139.23 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany w uchwale Nr 114/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta Milanówka” 280.61 KB

pdfUchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta108.07 KB

pdfUchwała w sprawie odwołania Skarbnika Miasta103.32 KB 

pdfUchwała w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek 139.71 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 500/LIX/22 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek na lata 2022-2025119.87 KB

pdfUchwała w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu osłonowego w zakresie przystąpienia przez Gminę Milanówek do programu rządowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 202273.72 KB 

LXVII Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXVII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 18 lipca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w trybie on-line na platformie ZOOM.

LXVI Sesja Rady Miasta Milanówka - grafika

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXVI Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 6 lipca 2022 r. (środa) o godz. 17.00 w trybie on-line na platformie ZOOM.

BIP