Dla kogo jest skierowana Nieodpłatna Pomoc Prawna?

Od 1 stycznia 2019 roku, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Co obejmuje?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach oraz obowiązkach,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma (nie dotyczy pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym),
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Bezpłatne porady prawne są świadczone przez powiat oraz organizację pozarządową po uprzednim zapisaniu się pod nr telefonu (22) 723 01 68, w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

  1. Żabia Wola, ul. Wiejska 2f (dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 9-13);
  2. Milanówek, ul. Piasta 30 (dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 12-16);
  3. Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57 (dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 8-12);
  4. Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57 – uruchomiony od 15 marca 2019 r. (dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 12-16).

Powyżej przedstawiono najważniejsze sprawy, które obejmuje nieodpłatna pomoc prawna. Pełny zakres obejmowanych spraw oraz więcej informacji można będzie znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.powiat-grodziski.pl  oraz na stronie internetowej: www.powiat-grodziski.pl.

Udostępnij na: