herb rmm

Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 30 maja (wtorek) 2023 r. o godz. 17.00 w trybie on-line na platformie ZOOM.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia komisji dotycząca uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w  którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego.
  3. Opinia Komisji dotycząca wykonania budżetu za 2022 rok w działach dotyczących oświaty.
  4. Sprawy różne.

 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji
Bożena Osiadacz

Udostępnij na: