herb Rada Miasta MilanówkaUprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXXXV Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie wniosków do porządku obrad Sesji.
  3. Wysłuchanie przedstawicieli Stowarzyszenia Kupcy Milanowscy.
  4. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek

Udostępnij na: