herb Rada Miasta Milanówka

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 17:30, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 171 obręb 05-17, położonej w Milanówku przy ul. Nowej;
  2. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1/7 obręb 06-03, położoną w Milanówku przy ul. Warszawskiej;
  3. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Milanówek i Gminy Brwinów dotyczącego powierzenia Miastu Milanówek częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Wiatraczna” – w rejonie ulic: Cichej i Promyka” w Milanówku.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Jaromir Chojecki


Zobacz również

LXXVIII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: