Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 17.30 w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022–2040;
  2. zmian budżetu miasta Milanówka na 2022 r.;
  3. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców;
  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.
 3. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023-2045.
 4. Opinia Komisji dotycząca uchwały budżetowej Miasta Milanówka na 2023 rok.
 5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

Jolanta Nowakowska


Zobacz również

LXXV Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2023 rok – projekty uchwał

Udostępnij na: