Herb Rada Miasta Milanówka

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu LXIX Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 13 września 2022 r. (wtorek) o godz. 17.30 w trybie on-line na platformie ZOOM

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022-2040.
  4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek


 Zobacz również:

LXIX Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

 

 

 

 

 

Udostępnij na: