Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka, prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 15 października 2021 r. (piątek) o godz. 16.00 w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji mieszkańców:
    1. skarga Pani (…) z dnia 21.09.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 21.09.2021 r. zarejestrowana pod numerem 08877.2021) na Burmistrza Miasta Milanówka w zakresie nieudzielenia odpowiedzi na pismo.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Piotr Napłoszek

Udostępnij na: