Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 12 lipca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.00, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
    1. uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika Przyrody;
    2. zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek.
  3. Sprawy różne.                                                 

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Jaromir Chojecki


Zobacz również: 

XLVI Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: