Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 12 lipca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie:
    1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021–2035;
    2. zmian budżetu miasta Milanówka na 2021 r.;
    3. zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek.
  3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

Jolanta Nowakowska


Zobacz również: 

XLVI Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: