herb Miasta Milanówka

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 17.00, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu miasta Milanówka na 2023 r.;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023-2045;
  3. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Milanówek do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności stanowiącej część ul. Owczarskiej;
  4. zmiany ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Milanówek (wersja nr 2);
  5. zmiany ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Milanówek (wersja nr 3).
 3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

Jolanta Nowakowska


Zobacz również:

LXXVIII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: