Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka, prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 17:30, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji mieszkańców:
    1. skarga Pani (…..) z dnia 7.12.2022 r., (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 7.12.2022 r. zarejestrowana pod numerem 29.2022; data wpływu do Biura Rady Miasta 22.12.2022 r.) na Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie dostępu do danych przestrzennych dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
    2. skarga Stowarzyszenia Kupcy Milanowscy z dnia 29.12.2022 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 28.12.2022 r. zarejestrowana pod numerem 12.2022) na działanie Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie Targowiska Miejskiego;
    3. skarga Pani (…..)  z dnia 2.01.2023 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 2.01.2023 r. zarejestrowana pod numerem 50.2023) na bezczynność Burmistrza Miasta Milanówka w zakresie braku udzielenia odpowiedzi na zapytania;
    4. petycja mieszkańców miasta Milanówka z dnia 19.12.2022 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 20.12.2022 r. zarejestrowana pod numerem 2.2022) w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie miasta Milanówka.

Z poważaniem,

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Renata Pawłowska

Udostępnij na: