herb rmm

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 
22 września 2022 r. (czwartek) o godz. 17:30, w trybie stacjonarnym, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:
Przyjęcie porządku obrad.
Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu, przejazdu i przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 267/31, położonej w Chrzanowie Dużym w gminie Grodzisk Mazowiecki;
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 83/50, 83/58, 83/78 obręb 05-03, położonych 
w Milanówku przy ul. Myśliwieckiej;
uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody;
zmiany Uchwały Nr 112/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 r. 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Milanówka.
Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Jaromir Chojecki

Udostępnij na: