herb rmm przezroczysty

Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie
ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 22 września (czwartek) 2022 r. o godz. 15.00 w trybie on-line na platformie ZOOM.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Organizacja początku roku szkolnego 2022/2023.
  3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 54/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym.
  4. Sprawy różne.

Przewodnicząca  Komisji Edukacji

Bożena Osiadacz

                                                               

Udostępnij na: