Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 13 maja 2022 r. (piątek) o godz. 14.30 w trybie on-line na platformie ZOOM.

Komisja Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka będzie transmitowana równolegle na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród oraz na portalu Esesja.tv. 

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
    1. zmian budżetu miasta Milanówka na 2022 r.;
    2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2022-2040.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

Jolanta Nowakowska


Zobacz również: 

LXII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: