Herb Miasta MilanówkaSerdecznie zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety, która pomoże nam w zdiagnozowaniu głównych źródeł emisji i poprawie efektywności energetycznej obiektów na obszarze Gminy. Warto zaangażować się w tak ważne przedsięwzięcie, jakim jest aktualizowany dokument Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Wszelkie działania związane z modernizacją źródeł ciepła, bądź termomodernizacją budynków będą możliwe przy Państwa jak najliczniejszym uczestnictwie w badaniu.

Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony. Wszystkie Państwa odpowiedzi posłużą wyłącznie do opracowania ogólnych zestawień statystycznych.

Udostępnij na: