Herb

Przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Milanówka, prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 16.00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
  3. Informacja na temat imprez w zakresie kultury planowanych na maj i czerwiec w 2017 roku między innymi Festiwal Otwarte Ogrody;
  4. Informacja dotycząca stanu realizacji w 2017 roku uchwały w sprawie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie miasta Milanówka wpisanych do rejestru zabytków;
  5. Informacja na temat konkursu dotyczącego zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie miasta Milanówka.
  6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Kultury
Włodzimierz Starościak

Udostępnij na: