HerbInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 8 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:00, w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.Rozpatrzenie skarg:
    1. rozpatrzenie skargi Pana (...) z dnia 23.03.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 23.03.2017 r. zarejestrowanej pod numerem 03025.2017) na Burmistrza Miasta Milanówka w przedmiocie odmowy wydania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wiatraczna - 1;
    2. rozpatrzenie skargi Pani (...) z dnia 01.04.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 01.04.2017 r. zarejestrowanej pod numerem 03350.2017) na Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca nieruchomości przy ulicy Krasińskiego w Milanówku;
    3. rozpatrzenie skargi Pana (...) z dnia 07.02.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 20.03.2017 r. zarejestrowanej pod numerem 02935.2017) przesłanej za pośrednictwem Prokuratury Krajowej pismem nr PK I BP 052.451.2017. Skarga na Komendanta Straży Miejskiej;

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Henryk Dąbek

Udostępnij na: