Herb Milanówka

Zawiadamiam o zwołaniu Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godz. 15:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017-2024;
  • zmian budżetu miasta Milanówka na 2017 r.;
  • zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne;wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną - ul. Jerzyków;
  • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w Grodzisku Mazowieckim oraz ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej;
  • wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Milanówka.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Robert Czarnecki

Udostępnij na: