Herb Milanówka

Przewodniczący Komisji Kultury, Przewodniczący Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka zapraszają do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu połączonych komisji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 20 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18:00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku zebrania;
  2. Dyskusja na temat wdrożonego aktualnie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-2023;
  3. Dyskusja nad projektem aktualizacji Strategii Miasta Milanówka do roku 2030;
  4. Informacja Zespołu do spraw estetyki na temat estetyzacji miasta;
  5. Sprawy różne.

Z upoważnienia
Przewodniczących Komisji

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska

Udostępnij na: