herb rmm

Zawiadamiam o zwołaniu Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:
  • zmian budżetu miasta Milanówka na 2017 r.;
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania bieżącego pn. „Wykonanie analizy Bezpieczeństwa Ruchu na terenie Miasta Milanówka – ulice Smoleńskiego, Kościuszki, Kościelna”;
  • wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości przy ul. Barwnej;
  • wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości przy ul. Piłsudskiego;
  • zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Robert Czarnecki

Udostępnij na: