herb rmm

Przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Milanówka, prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku zebrania;
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
  3. Informacja Milanowskiego Centrum Kultury dotycząca budżetu, struktury wydatków i planów działania placówki (kalendarz imprez z zakresie kultury na 2017 rok);
  4. Informacja Miejskiej Biblioteki Publicznej dotycząca budżetu, struktury wydatków i planów działania placówki (kalendarz imprez na 2017 rok);
  5. Plan pracy Komisji Kultury na rok 2017;

Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Kultury
Włodzimierz Starościak

Udostępnij na: