Herb Milanówka

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00, w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Rozpatrzenie skarg na Burmistrza Miasta Milanówka:
    • rozpatrzenie skargi mieszkanki (...) z dnia 29 listopada 2016 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 12.12.2016 r. zarejestrowanej pod numerem 9463/2016) przesłanej za pośrednictwem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismem z dnia 6 grudnia 2016 r., dotycząca nieruchomości przy ulicy Bocianiej;
    • rozpatrzenie skargi mieszkańca (...) z dnia 5 grudnia 2016 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 13.12.2016 r. zarejestrowanej pod numerem 9534/2016) przesłanej za pośrednictwem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismem z dnia 7 grudnia 2016 r., dotycząca nieruchomości przy ulicy Bocianiej;

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Henryk Dąbek

Udostępnij na: