herb rmm

Przewodniczący Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka informuje o zwołaniu posiedzenia ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 15 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:30, w budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
  3. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców.
  4. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Milanówek.
  5. Stanowisko Komisji w sprawie budowy sklepu wielkopowierzchniowego na terenie Gminy Milanówek.
  6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Praworządności,
Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego,
i Ochrony Środowiska,
mgr Witold Rytwiński

Udostępnij na: