herb rmm

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XCVII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 14 lutego 2024 r. (środa) o godz. 16:30, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

 

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza oraz rejonu ulic Teligi i Małej.
  3. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Piotr Napłoszek

Udostępnij na: