herb rmmPrzewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 20 września 2023 r. (środa) o godz. 18:00, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

 

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
  3. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 83/50, 83/58, 83/78 obręb 05-03, położonych
   w Milanówku przy ul. Myśliwieckiej;
  4. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę nr 134 obręb 05-03, położoną w Milanówku przy ul. Żurawiej.
  5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Jaromir Chojecki


Zobacz również:

 XC Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: