Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 18 października (poniedziałek) 2021 r. o godz. 16.30, w trybie stacjonarnym w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Opinia komisji dotycząca uchwał w sprawie:
    1. wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym w Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków.
  3. Sprawy różne. 

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu

Karolina Białecka


Zobacz również:

L Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: