Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 18 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00, w trybie stacjonarnym w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działkę ewidencyjną nr 67/5 z obrębu 06-07 oraz działkę ewidencyjną nr 39/5 z obrębu 06-10, położonych w Milanówku przy ul. Królewskiej, działki ewidencyjne nr 50/2 i 50/5 z obrębu 06-07, położonych w Milanówku przy ul. Rososzańskiej oraz działkę ewidencyjną nr 67/8 z obrębu 06-07, położoną w Milanówku przy ul. Polnej;
  2. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 83/20 z obrębu 05-03, położonej w Milanówku przy ul. Jerzyków;
  3. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 35/6 i 34/19 z obrębu 07-05, położonych w Milanówku przy ul. Kazimierzowskiej;
  4. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 127/1 z obrębu 05-08, położonej w Milanówku przy ul. Wlot;
  5. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 63/6, 63/9 i 63/10 z obrębu 07-05, położonych w Milanówku przy ul. Gołębiej;
  6. wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym w Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków;
  7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu OSP.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Jaromir Chojecki


Zobacz również:

L Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwałv

Udostępnij na: