Herb Miasta Milanówka

Przewodniczący Komisji: Budżetu i Inwestycji, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Kultury i Sportu Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zapraszają na wspólne posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 16.30 w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród.

 Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
    1. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036;
    2. budżetu miasta Milanówka na rok 2021;
  3. Sprawy różne.

W imieniu Przewodniczących Komisji:

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

Jolanta Nowakowska


Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w posiedzeniu Komisji w trybie on-line, proszeni są o mailowy kontakt z Biurem Rady Miasta (w godzinach pracy Urzędu) w celu uzyskania informacji dot. dostępu do posiedzenia Komisji.


Zobacz również: 

Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2021 rok – projekty uchwał

Udostępnij na: