Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodnicząca Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Kultury i Sportu, które odbędzie się on-line w dniu 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 14:30.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie: Uchwały nr 126/XI/19 RMM z dnia 17 października 2019 r. w sprawie: nadania tytułu honorowego obywatela Gminy Milanówek oraz zasad i trybu jego nadawania.

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu
Karolina Białecka


Zobacz również:

Udostępnij na: