Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji, które odbędzie się on-line w dniu 21 maja 2020 r. czwartek o godz. 15:00.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie zasad udzielania ulg od należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających Gminie Milanówek za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
  3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji
Jolanta Nowakowska


Zobacz również:

Udostępnij na: